Sortiment
Novinky

Nová hvězda optických třídičů

ASM Quasar představuje obrovský skok kupředu v technologii optického třídění. ASM Quasar přináší technologii, která tu dosud chyběla.

Číst více...

Optické barevné třídiče

Novinkou v našem sortimentu jsou špičkové optické barevné třídiče od firmy ASM, které využívají nejmodernější technologie.

Číst více...

Hasící sprej Flame Ade

Hasící sprej Flame Ade

Nová, vysoce učinná technologie, použitelná k hašení začínajících požárů v domácnostech, obchodech, kancelářích, skladech, garážích nebo dopravních prostředcích.

Hasicí spreje Flame Ade obsahují hasivo fireadeAFFF Climate Kontrol, což je velice kvalitní víceúčelový hasicí a likvidační prostředek, kombinující 6 různých chemických technologií pro zvýšení svých hasebních schopností.

Flame Ade lze použít jako
- hasivo
- chladící prostředek - při styku s hořící látkou ji rychle ochlazuje a zabraňuje zpětnému zapálení
- prostředek při úniku nebezpečných látek

- prostředek pro čištění toxického kouře
- prostředek pro odstranění výparů
- prostředek pro odbourání biologických látek

Hasící sprej Flame Ade je
- šetrný k životnímu prostředí

- nezpůsobuje škody na zasažených předmětech
- plně ekologický
- nekorosivní
- netoxický
- podléhá biologickému rozpadu
- bezpečný při použití a snadno ovladatelný
- použitelný i v mrazu

Flame Ade napadá všechny čtyři prvky požárního čtyřstěnu
- likviduje palivo (chemickým obalením molekul uhlovodíku vytváří emulsi)
- přerušuje řetězovou reakci volných radikálů
- snižuje teplo (vytvářením teplotního spádu vlivem měrného tepla vypařováním
   a jednoduchého objemového ochlazování)
- zamezuje přístupu kyslíku (vytvořením bariérové vrstvy s nízkou hustotou)

Hasivo je držitelem následujících certifikací
- TUV/WGK - na 100% koncentrát
- OECD 203 "rybí zkouška"
- OECD 202 část 1 (48 h) "dafniová zkouška"

- OECD 423 "zkouška toxicity"
- NFPA 18 "zkouška smáčedla" pro požáry třídy A a B

Technické parametry
Přípravek je určen pro rychlou likvidaci začínajících požárů
třídy A (papír, dřevo, textil) a třídy B (nafta, benzin)

- Obsah: 470 ml
- Rozsah použití: -15 + 50 º C
- Dostřik hasiva: až 4 m

- Doba činnosti: 19 - 21 s
- Minimální trvanlivost: 10 let od data výroby uvedeného na spodku nádoby

Tvorba webových stránek